Välj år och månad:
RESEDAGBOK
Johan Carl Adelswärds resa till Frankrike 1821-22

28 Maj 1821
År 1821 måndagen den 28 maj skedde avresan....
Läs mer...

29 Maj 1821
....då vägen togs förbi Motala till Askersund, där vi blevo mycket väl logerade uti en rymlig våning.....
Läs mer...

30 Maj 1821
Vi togo kosan till Örebro....
Läs mer...

31 Maj 1821
Träffade jag här många gamla bekanta och vänner....
Läs mer...