OM BRUKSKULTUR ÅTVIDABERG


Genom samverkan mellan ämnet historia vid Linköpings universitet, Kulturarv Östergötland, Åtvidabergs kommun och Arbetsförmedlingen i Åtvidaberg bildades hösten 1998 Åtvidabergs-projektet , ett kulturarvsprojekt kring bruks- och industrisamhället Åtvidaberg.

Från och med 1 januari 2002 upphörde projektformen och verksamheten kom in under Kultur- och fritidsförvaltningen, Åtvidabergs kommun - med det nya namnet Brukskultur Åtvidaberg.

Från och med 1 februari 2007 är Brukskultur Åtvidaberg en ideell förening. 

 


Brukskultur Åtvidaberg har två huvudinriktningar: dels att bygga upp en kunskapsbas som illustrerar den svenska bruks- och industriortens historia genom exempel från åtvidabergsområdet, dels att i museal form skildra helheten i ett svenskt brukssystem. Brukskultur Åtvidaberg stödjer också olika projekt och kulturaktörer vars syfte är att öka tillgängligheten och kunskapen om det svenska bruks- och industri-samhället utifrån exemplet Åtvidaberg. 

Lite förenklat kan man säga att Brukskultur Åtvidaberg har funktionen av Åtvidabergs stadsmuseum, fast
i litet format. Organisatoriskt leds arbetet av Brukskultur Åtvidabergs styrelse.