FALERUM

Genom Falerums gamla industriområden vägleds man av ljudet från strömmande vatten. Här låg förr ett pärlband av småskalig industriverksamhet som drevs med hjälp av Storåns vattenkraft. Många byggnader från denna tid ligger kvar längs ån, men idag används de för andra syften än när vattenhjulen snurrade.

 

I Falerums nedre industriområde fanns på 1700-talet två kvarnar och en såg. Under 1800-talet tillkom Augustenburgs färgeri med vadmalsstamp samt Cederholms kvarn och pappersbruk.

 

Under tidigt 1900-tal uppfördes två kraftstationer. Färgeriet ersattes av Falerums tegelbruk som kom
att dela sin lerkvarn med Falerums lerkälsfabrik.
Här fanns även ett flockriveri, en benstamp och en smedja.

 

På övre industriområdet anlades 1815 Mariedals pappersbruk. I början av 1900-talet tillkom ett spinneri för ullgarn. Spinneriet slog igen portarna

1958 och pappersbruket 1967.
 

 


   

 
Nedströms Mariedal ligger Wiaholms Garvaregård
som har anor från 1740-talet. Den nuvarande garveribyggnaden härrör från mitten av 1800-talet. I rörelsen ingick även skomakeri, färgeri och smedja.

Garveriet saluförde även sina produkter i Åtvidaberg, där förbrukningen av läder var stor bland koppar-verkets anställda. Verksamheten upphörde på 1930-talet.


I dag har gårdens ägare restaurerat byggnaderna
med varsam hand. Garveriet, som är ett av landets
få garverier där man på ursprunglig plats kan följa råhudens förvandling till läder, är numera ett privat museum.

I
Wiaholm fanns även en liten fabrik för framställning av lokträ (del av seldon). I dag inryms Wiaholms Möbelkonservering & Restaurerings-ateljéer i den gamla fabrikslokalen.

>> Karta - Östgötaleden kring Falerum (pdf 368 kB)