FACETTENS LOKALHISTORISKA ARKIV

 


 Facettens lokalhistoriska arkiv ligger i Bildningscentrum Facetten vid Gamla Torget i Åtvidaberg. Här förvaras förenings-, företags- gårds- och personarkiv samt övriga arkiv och samlingar från Åtvidabergsbygden. Brukskultur Åtvidaberg har ett kommunalt uppdrag att driva Facettens lokalhistoriska arkiv. 

I Brukskultur Åtvidabergs lokaler i Facetten finns tillgång till forskarplats, där arkivhandlingar kan studeras. Här samlas också arkivförteckningar och inventeringar rörande Åtvidabergsmaterial men även referenslitteratur och (student) uppsatser. Forskare kan också ta del av digitaliserade kyrkböcker som finns för Åtvids, Värna, Grebo och Björäters socknar. Här finns även en bilddatabas med ca 6000 foton ur olika Åtvidabergs-samlingar, främst ur den Thorinska samlingen. Det går också att låna videokopior av filmer från Facits arkiv.

Kontakta gärna innan du besöker oss och kontrollera öppethållande, tillgänglighet och visningsmöjligheter.