ÅTVIDABERGS HISTORIA


Detta är en antologi anpassad för Internet. Den skildrar Åtvidabergs historia insatt i ett större brukshistoriskt sammanhang.

 

Populärvetenskaplig text

Hemsidans artiklar har författats av personer verksamma inom Brukskultur Åtvidaberg, lärare och forskare vid Linköpings universitet samt av lokala experter. Texterna har en populärvetenskaplig karaktär och artiklarnas omfång är begränsad till cirka tre sidors text. Förteckning över referenser samt en särskild sammanställning ”Åtvidaberg i litteraturen” utgör hjälpmedel för den som önskar söka ytterligare kunskap.

 

Epok- och specialartiklar

Åtvidabergs historia är indelad i sju tidsepoker, vilka sträcker sig från det medeltida bergsmansbruket till industriföretaget Facits kris i början av 1970-talet. Varje epok inleds med en övergripande, epokartikel, där tidsperiodens huvuddrag såväl för allmän svensk brukshistoria som för Åtvidabergsområdet utveckling skildras. För de olika epokerna finns en eller flera specialartiklar.

 

Brukskultur Åtvidaberg vill rikta ett särskilt tack till Ollie och Elof Ericssons stiftelse för vetenskaplig forskning, som genom generösa bidrag gjort det möjligt att producera Åtvidabergs historia för Internet.