Johan Carl Adelswärds resa till Frankrike 1821-1822

Adelsnäs herrgård 1824. Bild Thersner, Adelsnäs arkiv

Den 28 maj 1821 var det extra mycket liv och rörelse på Adelsnäs herrgård utan för Åtvidaberg. Baronen Johan Carl Adelswärd och hans familj skulle denna dag bege sig på en resa, och målet var staden Nancy i Frankrike. De skulle göra ett efterlängtat besök hos Johan Carls bror, Göran Adelswärd, som 1805 blivit fånge under Sveriges krig mot Frankrike. För Görans del hade fångenskapen resulterat i ett giftermål med en fransyska, och ett franskt medborgarskap. Resan skulle även fungera som en bildningsresa för Johan Carls fru, den nyblivna friherrinan Marie Adelswärd, som inte hade någon adlig bakgrund.

Resan hade första gången påbörjats 1819, men avbrutits i Ystad där havets böljor lär ha avskräckt friherrinnan. 1820 gjordes ett nytt försök som fick avbrytas på grund av sjukdom, men 1821 kom de så äntligen i väg.

Resesällskapet bestod av 10 personer vilka transporterades i tre vagnar. Det var en stor specialinredd landauvagn, dragen av sex hästar samt två mindre vagnar, den ena en kibitka som ofta användes som förbud. Sammanlagt var det tio hästar som skulle bytas vid varje skjutshåll. Ett stort bagage medfördes, bland annat ett reseklavér om tre oktaver, ett stort förråd skinkor från Adelsnäs och en låda med mineralprover från Åtvidabergs koppargruvor, vilka skulle analyseras av Frankrikes bästa kemister.

Landau-vagn


Det var en lång resa sällskapet skulle göra. Resevägen gick norrut, runt Bottniska viken, genom det ryska Storfurstendömet Finland som fortfarande bar spår av kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809, via Sankt Petersburg och ned genom Europa.

Resan, som inte var helt utan strapatser, varade i åtta och en halv månad innan sällskapet var framme i Nancy den 14 februari 1822. Då hade de emellertid stannat ganska länge på ett par platser, i Sankt Petersburg till och med i sex veckor. En resejournal fördes dag för dag, samt en journal över resenärernas hälsa, och det är dessa ni här ska få ta del av.