Resesällskapet

Baron Johan Carl Adelswärd, 45 år.
Innehavare av fideikommisset Baroniet Adelswärd och ägare till Åtvidabergs kopparverk och gruvor. Johan Carl, eller Jan Carl som han kallades, var i mycket mannen som gjorde vad som föll honom in. Han hade i sin ungdom gjort sig känd för ”jacobinska tankegångar”, men med tiden hade hans excentricitet tagit sig mer borgerliga uttryck. Tre år tidigare hade Jan Carl gift sig med Marie Sleman, som var mjölkdeja på hans gård Slefringe, ett giftermål som väckte stor uppståndelse i många kretsar. Jan Carl hyste ett stort intresse för musik och för mat.
T.V. Johan Carl Adelswärd i 60-års åldern

 

Marie Adelswärd f. Sleman, 30 år.
Dotter till befallningsman Johan Sleman på Jan Carl Adelswärds gård Slefringe utanför Åtvidaberg, där hon tjänstgjort som mjölkdeja. Gift 1818 med baron Johan Carl Adelswärd.

T.V. Marie Adelswärd i 50-års åldern

 

Seth Adelswärd, 7 år
Son till Jan Carl och Marie Adelswärd. Blivande innehavare av fideikommisset Baroniet Adelswärd

 

 

Emérence Adelswärd, inte fullt ett år vid resans start.
Dotter till Jan Carl och Marie Adelswärd.


Mademoiselle Vollrath
Guvernant

 

 

 

Karin
Kammarjungfru 

Hagström
Kusk

 

 

 

 

Jonas Kindberg, 41 år.
Jägare bördig från Tjärstad socken i Östergötland.

 

 

 

 

Doktor Olof Abraham Robsahm, 37 år.
Läkare, linnéan och badentusiast. Förde under resan en journal kallad ”Hälsan” där resenärernas hälsotillstånd redovisades. Robsahm hade tjänstgjort som militärläkare vid Kungliga Livregementet och som fattigläkare vid Medevi Brunn. Han hyste ett starkt vetenskapligt intresse och hade i det Carl von Linné som sin stora förebild. Robsahm propagerade också starkt för badningens och simkonstens hälsobringande effekter. Resan och vistelsen i Frankrike talade han i efterhand om som sin livs stora upplevelse.

 

Överstelöjtnant Gustaf Fredrik Stjerncreutz, 47 år.
God vän till Jan Carl Adelswärd. Militär karriär vid Änkedrottningens regemente, Östgöta Kavalleriregemente och Livregementets rusthållaredivision. Brukspatron vid Axbergshammars bruk. Fungerade under resan som en slags resemarskalk och var den person som förde resejournalen. Han var även en god violinist.