VECKANS BILD: Adelswärds schakt i Bersbo kring 1930. Arbetet med att sovra i varpen pågår. Reproduktion från Arne Flink Bildproduktion.