MUSIK FRÅN "ANNO DAZUMAL"


Redan tidigt på 1800-talet fanns en större blåsorkester vid Adelsnäs. I orkestern medverkade arbetare och tjänstemän vid kopparverket, släktingar till många av vår tids Åtvidabergsfamiljer . Ledare för de 27 musikerna under åren 1854-1873 var förre hovkapellisten och musikdirektören Wilhelm Böhme, och för de viktigaste stämmorna hade baronen anställt skickliga yrkesmusiker från små ländska och östgötska regementsmusikkårer. Musiken som spelades vid olika festligheter på Adelsnäs finns bevarad i partitur och stämböcker.

Oktetten Ehnstedts Eftr., som konserterar olika tider och platser lördagen den 29 maj i Åtvidaberg, har specialiserat sig på repertoaren från den tidsepoken. Oktetten, vars musiker varit verksamma i olika militärmusikkårer, symfoniorkestrar och andra ensembler, hör hemma i Stockholmsregionen och har en militär identitet som Stockholms hemvärnsoktett. Vid framträdandena kommer oktetten bland annat att bjuda på stycken som spelades av Adelnäs blåsorkester, i arrangemang för 1800-talets blåsoktett med sådana svenska blåsinstrument som också fanns i blåsorkestern, och hoppas ge publiken en fläkt av 1800-talets Åtvid.

Lördagen 29 maj kan ni höra oktetten Ehnsteds Eftr. vid tre tillfällen:


Vid vernissage av utställning i Orangeriet i Adelsnäs park 11.45

Ombord på E/S Vågspelet klockan 12.45, avfärd från Adelsnäsbryggan

Vid musikpaviljongen i Klockarängen 16.00. Där kommer även Åtvids blåsorkester att spela från 15.30. Vid otjänlig väderlek kommer konserten att hållas i Kulturhuset.