FRÅGA ARKIVARIEN

Klicka här för att skicka en fråga till arkivarien.
Här kan du ställa dina frågor om Åtvidabergsbygdens historia till oss på Brukskultur Åtvidaberg. Frågorna publiceras på den här sidan tillsammans med svaret efter att arkivarien behandlat frågan.

Hej! Jag söker information om ett företag i Linköping J W Torell. Har ni någon information om detta företag hos er i Åtvidaberg? Fick nämligen information om att det kunde vara så, se länken nedan. Vad är det för typ av information? https://sok.riksarkivet.se/nad? Sokord=torell&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page =3&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&postid=Arkis+e0ca81a3-0803-4e51-aa7f-24892c02e5ec&s=Siv
Publicerad: 2017-07-28
Här i Facettens Arkiv förvarar vi arkivhandlingar från J.W. Thorells kylarefabrik. Det är inte mycket, men här finns enligt arkivförteckningen lite trycksaker, koncept till produktkatalog, någon ritning, korrespondens.


Hej Finns det uppgifter på museet om de som jobbade i Bersbo gruva, hur länge de jobbade?. Jag har ett antal Kindstrand i min släkt på min morfars sida. Funderar på åka till museet nu i sommar. Hälsníngar Ing-Marie Åkerö
Publicerad: 2017-07-28
Uppgifter på de som arbetade vid Bersbo gruva finns, men inte i Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum. Brukskultur Åtvidaberg förvaltar Åtvidabergs Kopparverks arkiv och där kan man som forskare få uppgifter om de som arbetade vid Bersbo gruva, Närstad gruvfält, samt vid kopparbruket.


Vore kul o veta lite mer om lastbilstillverkningen i Åtvidaberg
Publicerad: 2017-04-28
I nästan 30 år var Åtvidabergs Industrier underleverantör till Volvo. Det var 1927 som företaget började leverera trädetaljer till Volvo personbilar. Det rörde sig om hjul, stomme och delar av karossen. Tillverkningen kom så småningom att inriktas på Volvos lastbilar där man gjorde förarhytter men även busskarosser. Dessa tillverkades av en kraftig trästomme och helsvetsad plåt. I slutet av 1930-talet gjordes hälften av hytterna till Volvos lastvagnar i Åtvidaberg. Efter kriget kom Volvo, av olika anledningar, att gradvis fasa ut Åtvidabergs tillverkning och 1955 överlät Åtvidabergs Industrier hela sin karosstillverkning till Svenska Stålpressnings AB i Olofström. Men då hade tillverkningen av de mekaniska räknemaskinerna tagit överhand inom företaget.


Min pappa, Karl Teodor Karlsson född 15-2-1890, arbetade på Facit och började arbeta i Västervik 1920. Har ni något register där man kan se när han började sitt arbeta i Åtvidaberg. Av gamla bilder att döma handlade det om tillverkning av kontorsmöbler. MVH Per Tedborn
Publicerad: 2017-01-30
Facit ABs arkiv innehåller handlingar från: Åtvidabergs Förenade Industrier - 1922 Åtvidabergs Industrier 1922-1965 Facit AB 1965-1973 Electrolux med flera efterföljare 1973 - Innan 1922 och efter 1973 finns betydande luckor i arkivet och tyvärr finns inga register över anställda innan 1922.


Min mormors far, Anton Constans Steineck, var 1888-1892 anställd som kontorschef vid dåvarande Åtvidabergs bruk hos baron Adelswärd. 1892 föddes min mormor i dåvarande förvaltarbostaden. Jag bor själv sedan 2 år tillbaka i Nannersbo och undrar nu: 1 var låg denna förvaltarbostad? Finns byggnaden kvar? 2 var låg på denna tid själva bruket? Med vänlig hälsning Göran Bengtsson
Publicerad: 2016-08-31
Den byggnad vi känner till som ibland kallats för "förvaltarbostaden" är Kammarbo. Men där byggdes under de år din anfader var verksam i Åtvidaberg, Villan Kammarbo åt brukspatron Adelswärd. Sannolikt är den förvaltarbostad du menar ett av de röda trähus som ligger på Kyrkogatan, eller omkring den. Där bodde många av brukets tjänstemän med sina familjer. Själva bruket låg i närheten av Gamla Torget, i området kring den byggnad som kallas "Eksågen" och i det som kallas "Gropen". Kopparframställningen var fortfarande igång och en träindustri hade sjösatts.


Jag har 2st pallar som jag tror är tillverkade av Åtvidabergs snickeri fabrik, det finns inga etiketter som visar tillverkaren. Men det finns nr. ingjutet i godset under sitsen. M2-8132 på den ena o den andra S2-113009-G. Skulle vara jätte kul om dessa är här ifrån Åtvid.
Publicerad: 2016-05-17
Pallarna tillhör den s.k. Standard-serien och tillverkades på 1950-talet av Åtvidabergs Industriers snickerifabrik.


När lades Citybiografen ned?
Publicerad: 2016-02-13
Citybiografen drevs av IOGT-NTO. De hade flyttat biografverksamheten från Ordenshuset till Torgatan 1954 då fastigheten med biosalong stod färdig. 1977 beslutade föreningen att flytta biografverksamheten tillbaka till Ordenshuset eftersom man gått med förlust under ett antal år. Föreningen klarade inte hyreskostnaderna med det publikunderlag som fanns. Källa: Bernt Holmströms klippsamling, tidningklipp 1977.


Hej arkivarien, Har en önskan om att få se ett foto av det bibliotek som låg i kommunhuset på 70-talet/slutet 60-talet. Vill gärna visa det för en bekant som är utflyttad och som absolut inte kommer ihåg var man gick in. Kan du hjälpa mig? Vänligen Barbro Westlund
Publicerad: 2016-01-25
Den typen av bilder kan hittas i databasen "Östgötabild". Databasen kan nås via Brukskulturs hemsida. Klicka på "Åtvidaberg i bilder" och sedan på "Åtvidabergsbilder i databas", eller vi denna adress: http://bilder.ostergotlandslansmuseum.se/index.htm


Finns det någon som har gamla bilder från gamla torget där min mamma Greta Netzell hade en kiosk i många år
Publicerad: 2016-01-05
Den bildsamling som är mest tillgänglig och där det kan finnas någon bild, är Alrik Agerbos bildsamling. Samlingen finns i databasen Östgötabild och kan nås via denna länk: http://bilder.ostergotlandslansmuseum.se/index.htm


Hej! Finns det någon förteckning över smeder som hette Hammarström och som arbetade vid Åtvids bruk? Jag släktforskar och en anfader ska ha hetat Matts Hammarström , (född 1744), son till hammarsmeden Hammström och hans hustru Christina Matsdotter vid Atvid. Är Hvass/Hvasser en smedsläkt som arbetade vid Ätvids bruk? Med vänlig hälsning Ingegerd
Publicerad: 2015-06-12
Åtvidaberg var ett kopparbruk och några hammarsmeder arbetade inte vid bruket. Visserligen fanns här en kopparhammare, där plåtar smiddes ut, men de som skötte den har titeln kopparsmed. Ingen av kopparsmederna hade efternamnet Hammarstöm. Inte heller i de tidiga handlingar från Forsaströms järnbruk, som låg lite söder om Åtvidaberg, finns någon hammarsmed som hette Hammarström. Hvass/Hvasser är således inte heller en smedssläkt som arbetade vid Åtvidaberg. Sågaren Matts Hammarström finns däremot i kyrkböckerna för Åtvids socken. Han är skriven vid Kammrbo/Cammarbo sågkvarn. Han ska ha kommit till Åtvids socken 1761 från Målilla och dör här i början av 1800-talet.